donderdag, februari 02, 2006

Den Haag wil braakliggende terreinen benutten

DEN HAAG Spoorwijk – WestSite 01.01.06 - De gemeente gaat braakliggende terreinen in Den Haag omtoveren tot ontmoetingsplaatsen, zoals kinderspeelplaatsen en sportveldjes.

De Haagse gemeenteraad is woensdag akkoord gegaan met het voorstel van de PvdA-fractie, waarvoor eerder al 150.000 euro is toegezegd door zowel het gemeentebestuur als de woningbouwcorporaties. Besloten is om bouwkavels aan te pakken die al langer dan een half jaar braak liggen, omdat deze de leefbaarheid van wijken ernstig zouden aantasten. Omwonenden kunnen met voorstellen komen voor de inrichting van de braakliggende terreinen.