zondag, december 25, 2005

Marnix Norder in Spoorwijk

Een flinke wandeling en een goed gesprek erna.
Vandaag stond de wandeling in het teken van het Multiculturele monument in Spoorwijk.

Spoorwijk 21.12.05 - Het was een wat druilerig weertje op het verzamelpunt bij de OASE in de Van Meursstraat. Na een korte voorbereiding vertrokken we vergezeld door Marnix Norder de wijk in. We gingen namelijk kijken bij het Alberdinck Thijmplein. Dit plein wordt binnenkort heringericht. Ergens in augustus 2005 was er een informatiebijeenkomst. Vanuit de bewonersorganisatie was er het idee om een Multicultureel museum in de wijk te plaatsen. En juist dat plein zou de ultieme plek zijn.

Daarna trokken we verder de wijk in om in gesprek te gaan met bewoners. Tevens konden we dan in kaart brengen of er nog belangrijke aandachtspunten waren. We hadden flink wat gesprekken en hieruit bleek de de bewoners flink participeren in hun wijk en omgeving.

Hoewel politiek tijdens de wandeling niet de volle aandacht had, werd er wel de suggestie gedaan om ook in de wijk eens een politiek debat te houden. Want de verkiezingen komen er aan.

Dus we hebben nu inmiddels een Werkgroep politiek.
Deze gaat een debat organiseren in de aanloop naar de Raadsverkiezingen in 2006. Belangrijke vragen zullen dan zijn:
- Hoe kan het Haagse wijkenbeleid nog beter ???? Functie van de stadsdelen en de deconcentratie!

- Hoe voorkomt de PvdA dat de wijkbesturen wantrouwend worden/blijven richting de politiek?

- Welke wijkproblemen hebben voorrang ? Leefbaarheid, straatvertegenwoordiging als Het Oog in de wijk om ook de veiligheid in de gaten te houden.

Overigens komt de PvdA op 5 februari om 14.00 uur in De Wissel.