maandag, december 05, 2005

Kennen we onze buren?

Op zaterdag 19 november kwamen ca 30 Spoorwijkers bij elkaar om te praten over de Spoorwijkse samenleving en hoe we die kunnen verbeteren. De coördinator Leendert Verzijden gaf een voorzet met een samenvatting van de besprekingen, die hadden plaatsgevonden in de aanloop naar deze middag.

Vanuit de Marokkaanse groep is de grote vraag: wat is er veranderd in Nederland en waarom ontvangen wij minder respect, harde taal en discriminatie?

De Nederlandse groep vindt het ook niet meer prettig en ze voelen zich vreemden in de eigen wijk.

Surindre Tewarie, de pandit van de Hindoestaanse gemeenschap in Spoorwijk, lichtte toe waar zijn groep graag over door wil praten: Mijn Land Geen Land.

Vroeger werd misschien nog gedacht om t.z.t. terug te keren naar Suriname - nu is voor veel mensen duidelijk, dat er definitief niet meer wordt teruggekeerd. Maar is Nederland wel ons land? Jongeren zijn opgegroeid in Nederland, maar ouderen missen dat en zijn dus niet van Nederland en niet van Suriname en dat geeft een unheimisch gevoel.


Na deze inleiding gingen we in 4 “gemengde” groepen (van ongeveer 8 personen) met elkaar praten. Hierbij werd de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen goed benut. De tijd was eigenlijk te kort. Er werd o.a. gepraat over:

- Ouderen doen vaak belachelijk over elkaars geloof. Dit is een gebrek aan respect – daarom de oproep: respect begint bij het accepteren van elkaars geloof.

- Erg storend voor de contacten is het taalprobleem – waarom spreken allochtonen zo weinig Nederlands?

- In het algemeen vond men, dat het gevoel “de moslims krijgen overal de schuld van” veroorzaakt is door de media, die teveel benadrukken dat de integratie mislukt is.

- Meer en beter contact met elkaar wil men wel, maar de ervaring wijst uit dat dit moeilijk lukt – men komt gewoon niet bij elkaar op bezoek.

- Over en weer werden vragen aan elkaar gesteld, zoals bijv: zou u (Marokkaan) mij (Hollandse vrouw) op de koffie uitnodigen, als ik zou verhuizen en uw buurvrouw zou worden?

Vervolgens werd de zaal verbouwd om in een kring met elkaar te kunnen eten. De maaltijd was voorbereid door Marokkanen, Surinamers en Hollanders (vrijwilligers van de Framboos).

Om 19.00 uur werd de multiculturele maaltijd afgerond en keerden de Spoorwijkers verzadigd huiswaarts, verwachtingsvol uitkijkend naar een vervolg.

Laurens Venderbos - SCOOP