donderdag, november 25, 2004

Haagse Ontmoeting ook in Spoorwijk

Zeker 1450 autochtone en allochtone inwoners van Den Haag hebben woensdagavond met elkaar gesproken over het wij-zij-gevoel in de Nederlandse samenleving. Zij deden dit vanaf 19:30 uur op diverse locaties in de stad, onder de noemer 'Haagse Ontmoetingen'. Directe aanleiding voor de gesprekken was de moord op cineast Theo van Gogh en de anti-terreuractie in de Antheunisstraat in het Laakkwartier.
De bedoeling was dat de Hagenaars niet alleen emoties zouden spuien en ervaringen zouden delen, maar ook dat ze zouden bespreken wat ze zelf kunnen doen om nader tot elkaar te komen. (bron TV West)

Ook in het wijkcentrum 'de Wissel' vond er een ontmoeting plaats. De opkomst was net als gisteravond op de publieke vergadering rond de zestig mensen. De sfeer was goed, er werd veel gesproken over respect voor elkaar en hoe wij in Spoorwijk er naar kunnen streven om de kloof tussen autochtone Nederlander en allochtone Nederlander te verkleinen.

Het probleem is namelijk dat veel mensen zich laten leiden door signalen die op hen afkomen. Momenteel zendt de media veel signalen uit die deze kloof alleen maar vergroten en voortdurend de ander als eng, lastig en als een probleem ziet. In Spoorwijk kunnen wij op onze wijze een tegensignaal afgeven door nog meer multiculturele ontmoetingen en activiteiten te organiseren zodat we de ander werkelijk gaan kennen in plaats van het oppervlakkige en verkeerde beeld wat de media vaak over de ander in onze samenleving weergeeft.

Een verslag van deze ontmoeting volgt later op deze site.