zaterdag, oktober 02, 2004

Bezuinigingen bij Laak Welzijn; het welzijnswerk in de wijk

Dertig september j.l. waren wij als bewonersorganisatie uitgenodigd voor een gesprek met de wethouder Klijnsma over de opkomst zijnde bezuinigingen bij Welzijn Laak. De conclusie van deze avond was dat vanaf 2006 er 1 miljoen euro bezuinigd moet worden bij het welzijnswerk in Laak en Spoorwijk. Dit betekent eenvierde van het totale budget. Als bewonersorganisatie hebben wij een protestbrief geschreven.
Hierin hebben we gepleit dat gemeente Den Haag rekening houdt met alle sloopwerkzaamheden en nieuwbouw in Spoorwijk en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Als bewonersorganisatie zien wij dat het werk en in de inzet van Welzijn Laak in samenwerking met gemeente Den Haag en vele andere partners in de wijk ervoor zorgt dat de dreiging van sociale armoede tegen gehouden wordt en dat de sociale cohesie een kans krijgt te blijven bestaan.

Het werk van Welzijn Laak in Spoorwijk staat net in de steigers. De wijk zelf staat in de steigers. En wij vinden dat wat je opbouwt, je niet tegelijkertijd moet af breken.

Als bewonersorganisatie tekenen wij protest aan tegen een bezuiniging van de omvang zoals het nu weerspiegelt wordt. Wij begrijpen best dat andere wijken meer welzijnsgeld nodig hebben. Wij begrijpen best dat hierdoor een vermindering van welzijnsgelden in Spoorwijk kan ontstaan. Maar wij begrijpen ook dat een vermindering van 25 tot 30 procent niet kan!

Wij stellen voor dat wat de bezuiniging betreft; er in Spoorwijk rekening gehouden wordt met de stadsvernieuwing.
Wij stellen voor dat de bezuiniging begint met een vermindering van maximaal 10 procent en dat dit percentage indien nodig over een aantal jaar langzaam opgebouwd kan worden.
Wij stellen voor dat als er bezuinigd gaat worden op het budget van Welzijn Laak in Spoorwijk, deze bezuiniging plaats vindt op het verminderen van het aantal gebouwen en op de accommodatiekosten van Welzijn Laak in Spoorwijk en niet op de personeelskosten.

Wij hopen dat mevrouw Klijnsma en de gehele raad mede door deze brief haar plannen zal veranderen.