zondag, december 25, 2005


Lees hier verder!

Marnix Norder in Spoorwijk

Een flinke wandeling en een goed gesprek erna.
Vandaag stond de wandeling in het teken van het Multiculturele monument in Spoorwijk.

Spoorwijk 21.12.05 - Het was een wat druilerig weertje op het verzamelpunt bij de OASE in de Van Meursstraat. Na een korte voorbereiding vertrokken we vergezeld door Marnix Norder de wijk in. We gingen namelijk kijken bij het Alberdinck Thijmplein. Dit plein wordt binnenkort heringericht. Ergens in augustus 2005 was er een informatiebijeenkomst. Vanuit de bewonersorganisatie was er het idee om een Multicultureel museum in de wijk te plaatsen. En juist dat plein zou de ultieme plek zijn.

Daarna trokken we verder de wijk in om in gesprek te gaan met bewoners. Tevens konden we dan in kaart brengen of er nog belangrijke aandachtspunten waren. We hadden flink wat gesprekken en hieruit bleek de de bewoners flink participeren in hun wijk en omgeving.

Hoewel politiek tijdens de wandeling niet de volle aandacht had, werd er wel de suggestie gedaan om ook in de wijk eens een politiek debat te houden. Want de verkiezingen komen er aan.

Dus we hebben nu inmiddels een Werkgroep politiek.
Deze gaat een debat organiseren in de aanloop naar de Raadsverkiezingen in 2006. Belangrijke vragen zullen dan zijn:
- Hoe kan het Haagse wijkenbeleid nog beter ???? Functie van de stadsdelen en de deconcentratie!

- Hoe voorkomt de PvdA dat de wijkbesturen wantrouwend worden/blijven richting de politiek?

- Welke wijkproblemen hebben voorrang ? Leefbaarheid, straatvertegenwoordiging als Het Oog in de wijk om ook de veiligheid in de gaten te houden.

Overigens komt de PvdA op 5 februari om 14.00 uur in De Wissel.

zaterdag, december 24, 2005


Lees hier verder!

Schade bij aangestoken brand

DEN HAAG - HC 22.12.05 Bij een aangestoken brand aan de Alberdingk Thijmstraat is gisteren aanzienlijke schade ontstaan rond de voordeur.

De brand woedde rond tien voor half zeven nadat onbekenden de voordeur van een woning en de beide naast de voordeur staande coniferen met een vloeistof overgoten en in brand staken. Hoewel de bewoners thuis waren, merkten zij in eerste instantie niets van de brand. De brand ging vanzelf uit maar de schade was aanzienlijk.

Getuigen worden verzocht zich te melden aan bureau Laak of telefonisch via 0900-8844 of 0800-7000.

vrijdag, december 16, 2005


Lees hier verder!

Rondwandeling Spoorwijk 21 december

Aan alle mensen die in Spoorwijk werken en wonen,

Op woensdag 21 december komt wethouder Marnix Norder door Spoorwijk wandelen. Hij wil graag horen van bewoners wat er speelt in de wijk.

Ben je bewoner dan ben je van harte uitgenodigd om mee te lopen en je vragen te stellen aan Marnix Norder.

Werk je in Spoorwijk, zou je dan aan bewoners willen doorgeven dat de wandeling er is, en zeker de bewoners waarvan je weet dat ze vragen hebben, stimuleren om die dan ook te stellen en deze mogelijkheid te benutten!

De wandeling is op woensdag 21 december. start: 15.50 uur bij diaconaal centrum Oase, van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag, eindigt om 16.40 uur.

De wandeling is uitsluitend voor bewoners bestemd.

Voor nadere inlichtingen: 070-3960000 (kantoor BOS) of tel: 06-19194804 (iris)

maandag, december 05, 2005


Lees hier verder!

Bezoek Minister Verdonk aan Sewa Dhaam

Op maandag 21 november bracht Minister Verdonk een bezoek aan Hindoetempel Sewa Dhaam in de Guido Gezellestraat in het kader van de integratie.

Vertegenwoordigers van de Bewonersorganisatie, de Multiculturele Werkgroep Spoorwijk en natuurlijk van de Hindoegemeenschap in Spoorwijk vertelden de minister hoe de samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk in de 80-er jaren is ontstaan en hoe zij tegenwoordig in redelijke harmonie samenleven.

De minister stelde o.a. vragen over het werk van de bewonersorganisatie en de positie van vrouwen. Ze was verheugd over de vakkundige, strijdlustige en zelfbewuste presentaties van twee jonge Hindoestaanse vrouwen die aanwezig waren maar ze was ook geïnteresseerd in de betekenis van de kleurige symbolen in de tempel.

Ten afscheid kreeg zij een kokosnoot op een zilveren schaal aangeboden, symbool van de duurzame samenwerking tussen bevolkingsgroepen, en tussen mannen en vrouwen.

Johanna van Fessem - MOOI LAAK


Lees hier verder!

Kennen we onze buren?

Op zaterdag 19 november kwamen ca 30 Spoorwijkers bij elkaar om te praten over de Spoorwijkse samenleving en hoe we die kunnen verbeteren. De coördinator Leendert Verzijden gaf een voorzet met een samenvatting van de besprekingen, die hadden plaatsgevonden in de aanloop naar deze middag.

Vanuit de Marokkaanse groep is de grote vraag: wat is er veranderd in Nederland en waarom ontvangen wij minder respect, harde taal en discriminatie?

De Nederlandse groep vindt het ook niet meer prettig en ze voelen zich vreemden in de eigen wijk.

Surindre Tewarie, de pandit van de Hindoestaanse gemeenschap in Spoorwijk, lichtte toe waar zijn groep graag over door wil praten: Mijn Land Geen Land.

Vroeger werd misschien nog gedacht om t.z.t. terug te keren naar Suriname - nu is voor veel mensen duidelijk, dat er definitief niet meer wordt teruggekeerd. Maar is Nederland wel ons land? Jongeren zijn opgegroeid in Nederland, maar ouderen missen dat en zijn dus niet van Nederland en niet van Suriname en dat geeft een unheimisch gevoel.


Na deze inleiding gingen we in 4 “gemengde” groepen (van ongeveer 8 personen) met elkaar praten. Hierbij werd de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen goed benut. De tijd was eigenlijk te kort. Er werd o.a. gepraat over:

- Ouderen doen vaak belachelijk over elkaars geloof. Dit is een gebrek aan respect – daarom de oproep: respect begint bij het accepteren van elkaars geloof.

- Erg storend voor de contacten is het taalprobleem – waarom spreken allochtonen zo weinig Nederlands?

- In het algemeen vond men, dat het gevoel “de moslims krijgen overal de schuld van” veroorzaakt is door de media, die teveel benadrukken dat de integratie mislukt is.

- Meer en beter contact met elkaar wil men wel, maar de ervaring wijst uit dat dit moeilijk lukt – men komt gewoon niet bij elkaar op bezoek.

- Over en weer werden vragen aan elkaar gesteld, zoals bijv: zou u (Marokkaan) mij (Hollandse vrouw) op de koffie uitnodigen, als ik zou verhuizen en uw buurvrouw zou worden?

Vervolgens werd de zaal verbouwd om in een kring met elkaar te kunnen eten. De maaltijd was voorbereid door Marokkanen, Surinamers en Hollanders (vrijwilligers van de Framboos).

Om 19.00 uur werd de multiculturele maaltijd afgerond en keerden de Spoorwijkers verzadigd huiswaarts, verwachtingsvol uitkijkend naar een vervolg.

Laurens Venderbos - SCOOP


Lees hier verder!

Lampion optocht in Spoorwijk

Op vrijdag 11 november verzamelden zich ruim 20 kinderen in de bibliotheek. Leendert Verzijden vertelde waarom we een lampion optocht gingen houden: “omdat het Divali en Suikerfeest is geweest en omdat het nu Sint Maarten is” .

Divali is een Hindoestaans feest, waarbij gebeden wordt tot de godin Laxmie voor geluk, rijkdom en liefde. Dan doet iedereen in z’n best om goed te doen en dat is: geven, respecteren, delen. De lichtjes zijn voor de godin het teken, dat ze daar moet zijn om geluk en liefde te schenken.

Het Suikerfeest is een Moslimfeest aan het einde van de Ramadan en start met het moskeegebed. Ten tijde van het feest doet iedereen in het bijzonder z’n best om armen geld te geven. Zoals de naam van het feest al aangeeft, worden er erg veel zoetige lekkernijen gegeten.

Sint Maarten is een Hollands feest, dat gevierd wordt op de sterfdag van Sint Maarten. Hij is bekend geworden, omdat hij aan een arme zwerver de helft van zijn mantel gaf en zo liet zien wat het is om te delen. Met Sint Maarten gaan kinderen met een lampionnetje langs de deuren bedelen om snoep.

Toen was het tijd voor de lampionnentocht door Spoorwijk.

Laurens Venderbos


Lees hier verder!

BUSLIJN 18 en de wijkwandeling

BUSLIJN 18
De wandeling door Spoorwijk op 20 november was onder leiding van Leo Lausberg (oud-voorzitter BOS). Hij heeft veel belangstelling voor de architectuur van zowel Oud- als Nieuw-Spoorwijk en was dus de aangewezen persoon.
AD/Haagsche Courant heeft aandacht aan dit project besteed, zie het artikel hieronder.

21 november AD/Haagsche Courant
High Tea voor Laak en Lunch voor Benoordenhout.
In Laakkwartier sterft het van de a-socialen en Benoordenhout is een kakwijk. Deze en andere vooroordelen moeten volgens wijkmedewerkers Idelette Nutma en Iris van der Heul de wereld uit worden geholpen. Vandaar dat het tweetal het initiatief heeft genomen om deze twee wijken met elkaar in contact te brengen. Om die vooroordelen bij elkaar weg te nemen.

Het project 'Lijn 18' - Buslijn 18 verbindt de twee wijken in één rit - ging zondag 20 november van start. De opkomst in Spoorwijk was niet zo hoog als de opkomst in Benoordenhout. Toch vond Nan Stoltenhoff (67) dat er maar 10 Benoordenhouters waren 'zeer teleurstellend'. 'Laak heeft een geweldige ochtend georganiseerd,' zei de Benoordenhoutse. 'Het was een heerlijke lunch en een mooie wandeling. Hartverwarmend.' Schokkend vond Stoltenhoff het ook. 'Ik hoorde dat sommige mensen hier maar op vijftig vierkante meter wonen. En dat er een wachtlijst is voor voedselpakketten van de Voedselbank. Schrikbarend. Dat de verschillen in Den Haag zó groot zijn!'

Henk de Berk (70) geboren Spoorwijker, sprak van een 'fantastisch initiatief. Ik weet, dat ze in het Benoordenhout meer centjes hebben dan mij, maar toch zijn ze heel aardig.' Met een mond vol brownies genoot hij van de High Tea die Benoordenhout voor Laak had georganiseerd.De eerste ontmoeting lijkt geslaagd. Volgend jaar ontmoeten de wijken elkaar weer.


Lees hier verder!

Feest voor de vrijwilligers op 25 november

De Bewonersorganisatie Spoorwijk heeft met medewerking van Mooi Laak een zeer geslaagde feestavond georganiseerd.

Er waren vele vrijwilligers aanwezig ondanks het slechte weer. Vier van onze vrijwilligers hebben een stadsspeld gekregen, nl. Mevrouw Van Eyk van Voorthuijzen, Mevr. Van Woggelen en de heer en mevrouw Remmerswaal. Familie-leden van de genomineerden waren ook aanwezig en zij werden ontvangen met koffie in het kantoor van Grada, totdat Jetta binnenkwam onder luid applaus en de familie kon aansluiten.

Het officiële gedeelte kon toen beginnen met een toespraak van Jetta en het uitreiken van de spelden. Daarna kwamen - als verrassing van de avond - Sint Nicolaas en Zwarte Piet binnen onder het zingen van Sinterklaasliedjes door het publiek. Helaas moest zijn paard buiten blijven. Sinterklaas hield een toespraak voor Jetta en gaf haar een pen van BOS en een plantenbak in verband met een feestelijke gebeurtenis in de zomer en zij bedankte dan ook namens haar man. Zwarte Piet schonk aan alle aanwezigen een ballpoint en versnaperingen.

Rond acht uur begon het feest met muziek van Bob Meevers Scholten en iedereen kon aan de bar zijn drankjes halen. Terwijl de muziek speelde en er werd gedanst, kwam de goochelaar Richard Top en vertoonde onder veel belangstelling zijn trucjes aan de tafeltjes waar de mensen zaten.

Er waren vele hapjes klaargemaakt door de vrijwilligers. De dames achter de bar en William, de beheerder van de Wissel, krijgen een compliment voor hun inzet en hun werk. Zij zijn na afloop gehuldigd met een boeket bloemen.

Wij hopen het volgend jaar weer een feest te organiseren, waar misschien weer vrijwilligers een stadsspeld zullen krijgen.

Ik wens U allen heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2006 in vrede.

Ria Groot, secretaris BOS


Lees hier verder!

Nieuwjaarsreceptie Spoorwijk

UITNODIGING

Maandag 9 januari 2006

van 17.00 tot 19.00 uur

in de Wissel
Zorg dat je er bij bent !!!
Voor meer details lees de Spoorwijzer Kerst special die binnenkort op uw deurmat valt.


Lees hier verder!

Tafeltjesavond 2005 - 10 november

Op donderdag 10 november had de bewonersorganisatie een tweede tafeltjesvond georganiseerd in diaconaal centrum Oase.

Van veel verschillende organisaties waren mensen bereid gevonden om vragen te beantwoorden van bewoners. Zo was Louis Vermij van Dienst Stadsbeheer aanwezig, Carmen Melcherts van Mooi Laak!, Arie de Graaf van Ceres projecten, de wijkagent Frank Kramer, Teun van der Kaaij voor vragen over de nieuwbouw, maar ook leden van de Hindoetempel Sewa Dhaam, van Diaconaal Centrum Oase en natuurlijk van de Bewonersorganisatie Spoorwijk.

Daarnaast waren ook Peter Brand, de leefbaarheidcoördinator, Salih Dadak van het stadsdeelkantoor, Mohammed van AMW en Latifa Kassimi van Boog van de partij. Genoeg kennis in huis zou je zeggen om op heel veel vragen antwoord te kunnen geven.

Toch liepen er niet veel mensen binnen. Misschien omdat het donker was buiten en niet zulk lekker weer, misschien omdat er gewoon niet zoveel vragen leven in Spoorwijk en dan kunnen we alleen maar heel blij zijn, dat het nogal rustig was.